ochrona danych osobowych – KRAUL

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Zdeb prowadzący działalność pod firmą PAWEŁ ZDEB KRAUL, ul. Niewodniczańskiego 22g, 30-698  Kraków.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji zajęć oraz dla celów marketingowych w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody. Odbiorcami tych danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody – partnerzy PAWEŁ ZDEB KRAUL (Tomasz Zdeb Kraul Wakacje; Gymspace S.C. Mirosław Kolarczyk, Tomasz Zdeb). W przypadku udostępnienia danych do naszych partnerów przysługują Państwu wszystkie prawa opisane w niniejszej klauzuli informacyjnej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty wspierające PAWEŁ ZDEB KRAUL w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia kursu lub też w przypadku kontynuacji kursu przez okres trwania kolejnego kursu. Informujemy, że na podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu mogą być przesyłane informacje dotyczące organizacji zajęć (np. przypomnienia, ważne informacje).  Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
PAWEŁ ZDEB KRAUL, ul. Niewodniczańskiego 22g,30-698  Kraków.