ochrona danych osobowych – KRAUL WAKACJE

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TOMASZ ZDEB prowadzący działalność pod firmą Tomasz Zdeb KRAUL WAKACJE, ul. Tytusa Chałubińskiego 120S, 30-698 Kraków.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji miejsca na obozie. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają KRAUL WAKACJE w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji miejsca na obozie. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia obozu. Informujemy, że na podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu mogą być przesyłane informacje dotyczące organizacji obozów (np. przypomnienia, ważne informacje). Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
KRAUL WAKACJE, ul. Tytusa Chałubińskiego 120S, 30-698 Kraków.