REGULAMIN III OTWARTYCH MISTRZOSTW DZIELNICY XIII 2017/2018 W PŁYWANIU DLA DZIECI URODZONYCH W ROKU 2010 i MŁODSZYCH

28 kwietnia, 2016 przez w Uncategorized

1. Organizator:
Rada Dzielnicy XIII w Krakowie
Klub Sportowy „Korona” ul. Kalwaryjska 9-15 w Krakowie
KRAUL sport, edukacja, rekreacja

2. Termin i miejsce zawodów:
Miejsce: Duży Basen sportowe KS Korona ul. Kalwaryjska 9-15 w Krakowie.
Termin: 10.06.2017 – niedziela 

PROGRAM ZAWODÓW:

10.45 - zbiórka zawodników przy recepcji Dużego basenu KS Korona.
11.15 - rozgrzewka zawodników.
11.30 - start konkurencji (szczegółowy, minutowy program zawodnicy otrzymają drogą mailową do 7 czerwca) wręczanie medali i nagród po zakończeniu poszczególnych konkurencji

4. Cele zawodów:
- Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego.
- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w w rywalizacji sportowej.
- Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży 

5.  Style, konkurencje, kategorie wiekowe

KATEGORIA I (rocznik 2011 i młodsi)
dopuszcza się asekurację sprzętem wypornościowym (skrzydełka, deski, makarony)

DZIEWCZĘTA, CHŁOPCY

1. Dystans 25 m  Stylem dowolnym

II KATEGORIA (rocznik 2009 i 2010)
dopuszcza się asekurację sprzętem wypornościowym (skrzydełka, deski, makarony)

DZIEWCZĘTA

1. Dystans 25 m. Stylem dowolnym

CHŁOPCY

1. Dystans 25 m. Stylem dowolnym

III KATEGORIA (rocznik 2008 i 2007)

DZIEWCZĘTA

1. Dystans 25 m. Kraul  na piersiach 1. Dystans 25 m. Stylem grzbietowy

CHŁOPCY

1. Dystans 25 m. Kraul  na piersiach 1. Dystans 25 m. Stylem grzbietowy

IV KATEGORIA (rocznik 2006-2005)

DZIEWCZĘTA

1. Dystans 25 m. kraul na piersiach, Stylem grzbietowym, Stylem klasycznym

CHŁOPCY

1. Dystans 25 m. kraul na piersiach, Stylem grzbietowym, Stylem klasycznym

V KATEGORIA (rocznik 2004-2003-2002)

DZIEWCZĘTA

1. Dystans 50 m. kraul na piersiach, Stylem grzbietowym, Stylem klasycznym, styl motylkowy (do wyboru)

CHŁOPCY

1. Dystans 50 m. kraul na piersiach, Stylem grzbietowym, Stylem klasycznym, styl motylkowy (do wyboru )

VI KATEGORIA OPEN
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
1. Dystans 50 m. stylem dowolnym

VII KATEGORIA (rodziny dzieci biorących udział w kursach kraula)
Konkurencja rodzinna - "Poszukiwacze Skarbów" Dystans 50 m (dwie długości basenu) - drużyna dwu lub trzyosobowa, w skład której musi wchodzić jedno dziecko urodzone w roku 2010 lub młodsze, startuje z wody, w dowolny sposób pokonuje 25 metrów transportując dmuchany materac do ściany (materac musi dotknąć ściany końcowej basenu), następnie drużyna wyławia trzy „skarby" i kładzie je na materacu i transportuje skarby do miejsca startu - czas wyłączamy w momencie odłożenia wszystkich trzech skarbów na brzeg (wcześniej materac znów musi dotknąć ściany!).

6. Regulamin, sprawy organizacyjne i porządkowe:
- Udział w zawodach jest bezpłatny
- Termin zgłoszenia upływa dnia 6 czerwca 2018 lub po wyczerpaniu limitu miejsc
- Zgłoszenia dokonujemy poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronach internetowych www.korona.krakow.pl i www.kraul.pl
- Zgłoszenie uczestnictwa w III OTWARTYCH MISTRZOSTWACH DZIELNICY XIII z jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
- Każdy zawodnik (zawodniczka) może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w konkurencji rodzinnej Poszukiwacze Skarbów.
- Uczestnicy konkurencji indywidualnych, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować z wody.
- Wzyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
- Rodzicom zawodników (zawodniczek) oraz pozostałym kibicom będą udostępnione trybuny.
- Regulamin zawodów będzie wywieszony w holu basenu oraz jest dostępny na stronach internetowych www.korona.krakow.pl i www.kraul.pl
- W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem - decyduje kierownik i sędzia.