Regulamin – aqua aerobic

1. Kursy w roku szkolnym 2018/2019 zblokowane są w dwa semestry. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję

2. Uczestnik kursu ma możliwość wykupienia pojedynczych zajęć lub ilości zajęć dostępnych w karnetach. Karnety należy wykorzystać w określonym czasie.

2. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia trzech nieobecności na zajęciach w danym semestrze pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej dwie godziny przed zajęciami na adres mailowy kraul@kraul.pl oraz po osobistym, mailowym lub telefonicznym ustaleniu terminu dodatkowych zajęć w biurze.

3. Korzystający z zajęć aqua aerobic zobowiązani są do sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.

4. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po wejściu kursanta do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonych zajęciach.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia, posiadania stroju pływackiego, umycia ciała pod natryskiem przed wejściem na basen oraz przestrzegania regulaminu pływalni.