REGULAMIN KURSU ROBOTYKI

1. Kursy w roku szkolnym 2019/2020 zblokowane są w semestry (18-20 zajęć). Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję.

2. Korzystający z zajęć Robotyki zobowiązani są do sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie robotyki (korzystania z komputera).

3. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta od momentu rozpoczęcia zajęć, aż do ich zakończenia.

4. Uczestnicy zajęć proszeni są o zmianę obuwia, przed wejściem do sali zajęciowej oraz zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zajęć.

5. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia dwóch nieobecności na zajęciach w danym semestrze pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej cztery godziny przed zajęciami pod numerem telefonu 793 962 947 lub mailowo na robotyka.kraul@gmail.com
a. Nieodrobione nieobecności nie przechodzą na następny semestr
b. Zajęcia odrabiane są w terminie zaproponowanym przez organizatora zajęć – po zgłoszeniu przez opiekuna chęci odrobienia jednego ze spotkań. Odrobienie zajęć może się odbyć w trakcie zajęć innej grupy wiekowej niż ta na którą dziecko uczęszcza
c. W przypadku braku miejsc w grupach – braku możliwości odrobienia kursu w trakcie regularnych zajęć semestralnych, organizator zajęć zaproponuje dodatkowy termin, przeznaczony tylko na odrobienie zajęć. Niepojawienie się na zajęciach takiej grupy uniemożliwi odrobienie danej nieobecności.

ZAJĘCIA ROBOTYKI KRAUL

1. Zajęcia grup Lego Wedo/ADAPT trwają 60 minut. Zajęcia grupy Lego Mindstorms trwają 120 minut.

2. Zajęcia składają się z:
a. Prezentacji i omówienia wykonywanej konstrukcji
b. Budowania robota
c. Programowania robota
d. Zabawy robotem
e. Prezentacji konstrukcji opiekunom (rozpoczęcie około 10-15 minut przed zakończeniem zajęć)
f. Rozłożenia robota (rozpoczęcie około 5-10 minut przed końcem zajęć)

3. Uczestnicy zajęć pracują w zespołach dwuosobowych.

4. Uczestnicy zajęć proszeni są o pojawianie się na zajęcia z głowami pełnymi pomysłów i uśmiechem 🙂

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu – Procedury Bezpieczeństwa do cyklu zajęć maj – czerwiec.

Procedury bezpieczeństwa :

– w zajęciach mogą uczestniczyć jedynie dzieci nie posiadające objawów choroby – osoby zdrowe, a także te, u których nikt z rodziny nie został objęty kwarantanna (dotyczy to także osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci z zajęć)
– w sali podczas zajęć może przebywać maksymalnie 8 dzieci oraz 1 instruktor.
– dzieci uczestniczą w zajęciach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odpowiedniego dystansu od innych uczestników
– każdy uczestnik zajęć dostaje swoje stanowisko pracy oraz specjalnie wyznaczoną „strefę zabawy” wyłącznie dla swojego użytku
– pomoc w programowaniu będzie zdalna przy  pomocy rzutnika
– w razie potrzebny dostępna będzie toaleta, która każdorazowo będzie dezynfekowana.
– instruktor podczas zajęć będzie mieć zasłonięte usta i nos oraz będzie zachowywał odpowiedni dystans
– na czas zajęć zostaje wyznaczona specjalna „strefa naprawy” robota
– w razie konieczności robot zostanie naprawiony przez instruktora w „strefie naprawy”, następnie zdezynfekowany i pozostawiony do odbioru przez uczestnika w tejże strefie
– dzieci odbierane są w holu, rodzice nie mają wstępu poza wyznaczoną strefę
– dzieci po skończeniu zajęć pojedynczo przyprowadzane są rodzicom
– prosimy o zabieranie obuwia zmiennego
– okrycie wierzchnie zabierają rodzice/opiekunowie na czas zajęć
– poczekalnia oraz szatnia są wyłączone z użytku
– po wejściu do holu każdy uczestnik zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk, korzystając z udostępnionego żelu dezynfekującego
– rodzice/opiekunowie dbają o to aby dzieci przychodzące na zajęcia miały zasłonięte usta oraz nos
– na czas zajęć dzieci mogą mieć swoją własną butelkę/bidon z wodą
– dzieci podczas zajęć nie mogą korzystać z własny zabawek
– obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych
– w przerwach między zajęciami sala będzie wietrzona