REGULAMIN KURSU ROBOTYKI

1. Kursy w roku szkolnym 2016/2017 zblokowane są w semestry (17-22 zajęć). Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję.

2. Korzystający z zajęć Robotyki zobowiązani są do sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie robotyki (korzystania z komputera).

3. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta od momentu rozpoczęcia zajęć, aż do ich zakończenia.

4. Uczestnicy zajęć proszeni są o zmianę obuwia, przed wejściem do sali zajęciowej oraz zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zajęć.

5. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia dwóch nieobecności na zajęciach w danym semestrze pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej cztery godziny przed zajęciami pod numerem telefonu 793 962 947 lub mailowo na robotyka.kraul@gmail.com
a. Nieodrobione nieobecności nie przechodzą na następny semestr
b. Zajęcia odrabiane są w terminie zaproponowanym przez organizatora zajęć – po zgłoszeniu przez opiekuna chęci odrobienia jednego ze spotkań. Odrobienie zajęć może się odbyć w trakcie zajęć innej grupy wiekowej niż ta na którą dziecko uczęszcza
c. W przypadku braku miejsc w grupach – braku możliwości odrobienia kursu w trakcie regularnych zajęć semestralnych, organizator zajęć zaproponuje dodatkowy termin, przeznaczony tylko na odrobienie zajęć. Niepojawienie się na zajęciach takiej grupy uniemożliwi odrobienie danej nieobecności.

ZAJĘCIA ROBOTYKI KRAUL

1. Zajęcia grup Lego Wedo/ADAPT trwają 60 minut. Zajęcia grupy Lego Mindstorms trwają 120 minut.

2. Zajęcia składają się z:
a. Prezentacji i omówienia wykonywanej konstrukcji
b. Budowania robota
c. Programowania robota
d. Zabawy robotem
e. Prezentacji konstrukcji opiekunom (rozpoczęcie około 10-15 minut przed zakończeniem zajęć)
f. Rozłożenia robota (rozpoczęcie około 5-10 minut przed końcem zajęć)

3. Uczestnicy zajęć pracują w zespołach dwuosobowych.

4. Uczestnicy zajęć proszeni są o pojawianie się na zajęcia z głowami pełnymi pomysłów i uśmiechem 🙂