Regulamin promocji „Poleć nas znajomym”

1.Organizator i postanowienia ogólne

a. Organizatorem i realizatorem programu „Poleć nas znajomym” jest firma Kraul z siedzibą w Krakowie przy ulicy Niewodniczańskiego 22G z kodem pocztowym 30-698 Kraków

b. Program promocyjny dotyczy wyłącznie zajęć semestralnych z oferty firmy Kraul w semestrze luty- czerwiec 2017 i obejmuje zajęcia na basenie, naukę tenisa, warsztaty z robotyki oraz zajęcia w Klubiku Kraula.

c. Celem programu jest udzieleniu rabatu Polecającemu oraz Nowemu klientowi na wybrane zajęcia semestralne, na które uczęszcza Polecający.

2. Czas trwania programu

Promocja trwa od dnia 01.02.2017 do 1.03.2017. 

3. Definicje

a. „Polecający” – aktualny klient firmy Kraul korzystający z zajęć semestralnych.

b. „Nowy Klient” – osoba, która do tej pory nie uczęszczała na zajęcia semestralne organizowane przez firmę Kraul.

4. Uczestnicy programu

a. Polecającym może zostać każdy uczestnik dowolnych zajęć semestralnych prowadzony w bieżącym roku szkolnym – 2016/2017.

b. Aby skorzystać z programu Polecający ma obowiązek dalszego uczestniczenia w zajęciach semestralnych.

c. Polecający może polecić Nowemu Klientowi tylko ten sam rodzaj zajęć (np. naukę pływania) na które sam uczestniczy, nie zależnie jednak od terminu, lokalizacji i poziomu zaawansowania (Nowy Klient nie musi zapisać się na tę samą grupę, na którą uczęszcza Polecający).

5. Warunki ogólne promocji

a. Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki skorzystania z programu „Poleć nas znajomym”

b. Polecający nie może sam siebie polecić.

c. Nowy klient otrzymuje rabat w wysokości 10% od wyliczonej kwoty za cały semestr zajęć.

d. Polecającemu, niekorzystającemu ze zniżki rodzinnej, w zależności od liczby osób przez niego poleconych, które skorzystają z programu promocyjnego, przysługuje następujący rabat :

- 10 % - za polecenie 1 Nowego Klienta

- 15 % - za polecenie 2 Nowych Klientów

- 20 %- za polecenie 3 lub więcej Nowych Klientów

e. Polecającemu, korzystającemu ze zniżki rodzinnej, w zależności od liczby osób przez niego poleconych, które skorzystają z programu promocyjnego, przysługuje następujący rabat :

- 5 % - za polecenie 1 Nowego Klienta

- 10 % - za polecenie 2 Nowych Klientów

- 15 %- za polecenie 3 lub więcej Nowych Klientów

6. Zasady korzystania z promocji

a. Aby skorzystać z promocji Polecający musi wypełnić FORMULARZ znajdujący się na stronie kraul.pl.

b. Polecający oświadcza, że posiada zgodę Poleconego na przekazanie Organizatorowi wymaganych danych osobowych (tj, imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy).

c. Premiowane są tylko zajęcia semestralne

d. Wpłaty należy dokonać z góry za cały semestr. Dotyczy Polecającego oraz Nowego Klienta. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od wypełnienia formularz jest równoznaczny z utratą promocyjnego rabatu.

e. Po wypełnieniu formularza Organizator wszystkie niezbędne informację dotyczące skorzystania z promocji, zapisu na zajęcia oraz płatnościach prześle droga elektroniczną.

f. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w programie promocyjnym.

7. Postanowienia końcowe

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu, o czym poinformuje poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie www.kraul.pl

b. Promocja „Poleć nas znajomym" nie łączy się z innymi promocjami i konkursami organizowanymi przez Organizatora.

c. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r. i obowiązuje do 1.03.2017.

d. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kraul.pl