FERIE 2022 – DOŁĄCZ DO NAS!

Zapisując dziecko na obóz, po wyborze terminu, w pierwszych polach od góry wpisujemy dane uczestnika, w kolejnych dane rodzica/opiekuna prawnego.
Dokonując zapisu na FAMILY WINTER CAMP prosimy na jednym formularzu podać dane wszystkich członków rodziny (1. dziecko w pierwszej rubryce od góry, 1. rodzic – rubryka „Kontakt przez opiekuna”, a następnie 2. rodzic oraz 2. i 3. dziecko)

 

OWU Kosztów Imprezy Turystycznej KLAUZULA COVID-19 DO UBEZPIECZENIA KIT

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym formularzu jest Tomasz Zdeb prowadzący działalność pod firmą Tomasz Zdeb Kraul Wakacje, ul. Tytusa Chałubińskiego 120S, 30-698 Kraków, posiadający numer NIP: 9451227727. Dane przetwarzane są w celu identyfikacji zgłaszającego oraz w celu przygotowania oraz realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej przez Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez Biuro Turystyki Tomasz Zdeb Kraul Wakacje.