NASZE ATUTY:
Płytka, ciepła woda 30°C+

Podział według umiejętności

Wykwalifikowana kadra

Instruktorzy prowadzący zajęcia z wody

 

LOKALIZACJE:
Basen Żabiniec

Mały Basen Korona 

Mały Basen AWF

Basen Cascada

Basen Strąkowa

NASZE ZAJĘCIADZIECI 4 – 9 LAT

Co warto wiedzieć o zajęciach?

Zajęcia dedykowane dla dzieci już od 4. roku życia prowadzimy na kilku poziomach zaawansowania. W czasie zajęć wraz dziećmi w wodzie przebywają instruktorzy. Oferujemy lekcje nauki pływania od podstaw – zajęcia prowadzone są w formie zabawy, mają na celu oswojenie dzieci z wodą i nabycie podstawowych umiejętności pływackich m.in. wykonywanie wydechów do wody, zanurzenia głowy pod wodę, właściwe ułożenie ciała w wodzie, prawidłową pracę kończyn dolnych oraz oddawanie pierwszych skoków do wody.  W grupach kontynuujących uczestnicy doskonalą i rozwijają swoje umiejętności pływackie poprzez m.in. poprawę techniki pływackiej, prawidłową pracę kończyn górnych oraz naukę ukierunkowaną na konkretne style pływackie. W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z zapewnionych przez nas przyrządów pływackich – makaronów wypornościowych, desek, mat oraz zabawek, tym samym czerpiąc przyjemność i radość ze zdobywania nowych umiejętności. Podczas zajęć poprawiamy sprawność motoryczną i koordynację, a także wzmacniamy układ oddechowy, krwionośny oraz mięśniowo-stawowy. Dzięki regularnej aktywności na basenie podnosimy również odporność dziecka na choroby i infekcję.

Korzyści z pływania dla dzieci
 • Pływanie sprawia, że mięsień sercowy i płuca naszego dziecka stają się silniejsze.
 • Uczestniczenie w zajęciach pływania ma zbawienny wpływ na siłę, wytrzymałość dzieci i ich ogólną odporność na infekcje.
 • Przebywanie w środowisku wodnym dobrze wpływa na rozwój koordynacji ruchowej oraz pobudza świadomość ruchową.
 • Uczestniczenie w zajęciach pływania rozwija świadomość równowagi i współgranie układów ciała u dzieci.
 • Woda wpływa korzystnie na stymulację wszystkich zmysłów.
 • Udowodniono również, że dzieci, które pływają, szybciej się rozwijają, zarówno pod względem fizycznym, jak i umysłowym, wykazują lepiej rozwinięte umiejętności społeczne, są mniej płochliwe i lepiej radzą sobie w niespodziewanych sytuacjach.
Jak przygotować się do wizyty na basenie?
 • Obuwie zamienne dla dziecka i rodzica (np. klapki)
 • Przylegający strój kąpielowy/kąpielówki dla dziecka
 • Ręcznik dla dziecka
 • Czepek, okularki dla dziecka
 • Kosmetyki do mycia dla dziecka
 • Przekąskę po zajęciach
O czym warto wiedzieć?
 • Na zajęcia należy przybyć na 15-20 minut przed rozpoczęciem lekcji
 • W przypadku nieobecności prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez panel klienta w systemie ActiveNow, nie później niż na 1h przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku powiadomienia o nieobecności, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odrobienia tych zajęć.
 • Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szatni oraz na basen tylko w obuwiu zamiennym. Podczas trwania zajęć osoby towarzyszące mogą przebywać na niecce basenu lub trybunach
 • Ostatni pokarm dziecko powinno otrzymać 60 minut przed rozpoczęciem zajęć na basenie
 • Prosimy o skorzystanie z toalety przed zajęciami