NASZE ATUTY:
Duży/głęboki basen

Woda 27°- 28°C

Podział według umiejętności

Wykwalifikowana kadra

Nauka, doskonalenie, technika sportowa

 

LOKALIZACJE:

Duży Basen Korona 

Duży Basen AWF

Basen Cascada

Basen Strąkowa

NASZE ZAJĘCIADZIECI I MŁODZIEŻ

Co warto wiedzieć o zajęciach?

Zajęcia mają na celu doskonalenierozwijanie umiejętności pływania. Kursy realizowane są w kilku grupach na wydzielonych, dostępnych na wyłączność torach basenu. Pierwszy stopień nauki ukierunkowany jest na poprawę techniki pływackiej, prawidłową pracę kończyn górnych oraz naukę poszczególnych styli pływackie. W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z zapewnionych przez nas przyrządów pływackich – makaronów wypornościowych, desek oraz mat. W dalszym etapie nauki dodawane są elementy techniki sportowej (nawroty, skok startowy) oraz praca nad kondycją. Instruktorzy prowadzący lekcje znajdują się na brzegu basenu.

Korzyści z pływania
 • Pływanie sprawia, że mięsień sercowy i płuca naszego dziecka stają się silniejsze.
 • Uczestniczenie w zajęciach pływania ma zbawienny wpływ na siłę, wytrzymałość dzieci i ich ogólną odporność na infekcje.
 • Przebywanie w środowisku wodnym dobrze wpływa na rozwój koordynacji ruchowej oraz pobudza świadomość ruchową.
 • Uczestniczenie w zajęciach pływania rozwija świadomość równowagi i współgranie układów ciała u dzieci.
 • Woda wpływa korzystnie na stymulację wszystkich zmysłów.
 • Udowodniono również, że dzieci, które pływają, szybciej się rozwijają, zarówno pod względem fizycznym, jak i umysłowym, wykazują lepiej rozwinięte umiejętności społeczne, są mniej płochliwe i lepiej radzą sobie w niespodziewanych sytuacjach.
Jak przygotować się do wizyty na basenie?
 • Obuwie zamienne dla dziecka i rodzica (np. klapki)
 • Przylegający strój kąpielowy/kąpielówki dla dziecka
 • Ręcznik dla dziecka
 • Czepek, okularki dla dziecka
 • Kosmetyki do mycia dla dziecka
 • Przekąskę po zajęciach
O czym warto wiedzieć?
 • Na zajęcia należy przybyć na 15-20 minut przed rozpoczęciem lekcji
 • W przypadku nieobecności prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez panel klienta w systemie ActiveNow, nie później niż na 1h przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku powiadomienia o nieobecności, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odrobienia tych zajęć.
 • Ostatni pokarm dziecko powinno otrzymać 60 minut przed rozpoczęciem zajęć na basenie